I  разред

Одељењска већа


Наставници:
Руководилац одељењских већа

 

руководилац рачуноводстваБајковић Ениса
помоћни радникВидић Анкица
први разредВукајловић Зорица
први разредГајић Јелена
административно-финансијски радникГлишановић Марина
енглески језикДугалић Оливера
помоћни радникЗековић Јасмина
први разредЈевтовић Славица
помоћни радникКалинић Мира
помоћни радникМиљановић Маријана
помоћни радникМихајловић Споменка
домар школеПурић Драгојле
математика; информатикаРаковић Славка
помоћни радникСајић Живка
секретар школеСимоновић Благота
француски језик Стекић Мирјана
помоћни радникТошић Јагода
директор школеЋировић Весна
верска наставаШпехар Данка
 

Савет родитеља:

1/1Зорица Младеновић
1/2Татјана Симић
1/3Данијела Ђулчић
1/4Ивана Ивачковић
 

Уџбеници који се користе у настави
 
 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions