Тим за заштиту деце од насиља

Тим за заштиту од насиља

 

Милка Бошков

Координатор

Психолог

Јелена Росић           

Васпитач

Јелена Николић

Наставник раз.наставе у боравку

Наталија Антовски

Наставник раз. наставе

Милица Јефтић

Настаник физичког в.

Јасмина Смиљанић

Наставник раз. наставе

Зоран Јовичић

Наставник физике

 

Пројекат "Школа без насиља"

Весна Ћировић

директор

Милка Бошков

педагог

Слађана Ћојбашић

библиотекар

психолог

Одељенске старешине

 


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions