Вршњачки тим


Шта је  Вршњачки тим ?

Вршњачки тим је основан у оквиру пројекта "Школа без насиља" и има улогу да организује акције превенције насилничког понашања, као и да учествује у решавању конфликтних ситуација и свакодневних проблема ученика који се тичу понашања и комуникације. Акцијама и радом Вршњачког тима координира психолог школе, који је извршио претходну едукацију ученика за рад у тиму. Ученик може за да се обрати члану Вршњачког тима за помоћ код решавања мањих проблема, а ако је то тешко изводљиво, члан тима укључује дежурног наставника, одељењског старешину, стручну службу...
 

 
 

 
Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions