10.01.2018.

Угледни час – Историја/Српски језик/Веронаука

Перо Јелић, наставник историје, Данка Шпехар, вероучитељ и Јелена Јовичић, наставник српског језика, одржали су заједнички угледни час у четвртак, 14.12.2017. године (1. час у поподневној смени) у одељењу 8/2 на тему „Вера за вечеру“ – Симо Матавуљ „Пилипенда“ – утврђивање.

Угледни час – Историја/Српски језик/Веронаука

Час је осмишљен као повезивање градива о положају православног становништва у Аустроугарској у 19. веку, али кроз интердисциплинарни приступ, дакле наизменично повезивање исте теме кроз три предмета – српски језик, историју и верску наставу.

Како је за један час немогуће обновити целокупно градиво на ову тему, договор наставника који реализују овај час јесте да се кључни мотиви систематизују кроз централну тему. Наставници су остварили све осмишљене наставне методе и циљеве.

Час је био занимљив, ученици су били врло мотивисани, заинтересовани и активни све време. Овакву врсту часа, у којој се остварује интердисциплинарност између предмета, треба и у будуће реализовати.

Вера за вечеру...

 Предметни наставници: Перо Јелић, наставник историје, Данка Шпехар, вероучитељ и Јелена Јовичић, наставник српског језика

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions