28.02.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

Рок за подношење документације одељењском старешини је четвртак,15. март.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ (2018/2019)

Право на бесплатне уџбенике имају

Одељењским старешинама се доставља документација

Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)

Решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи (Центар за социјални рад)

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом

Документација се налази у школи (ИОП)

Треће и свако наредно дете које је у систему школовања

Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, студента за сву децу у породици, осим ученика наше школе који остварује право на бесплатне уџбенике

 

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions