ШКОЛСКА 2019/2020. година


УПРАВА
Директор школе –  Весна Ћировић
Секретар школе –  Благота Симоновић
Руководилац рачуноводства –  Ениса Бајковић
Административно-финансијски радник – Марина Глишановић


СТРУЧНА СЛУЖБА
Педагог и помоћник директора –  Милка Бошков
Психолог –  Даница Стојановић
Педагог –  Марица Симић
Библиотекар –  Слађана Ћојбашић


ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Предмет Име и презиме Разред и одељење
Српски језик Јелена Јовичић 62,3,4     81, 3
Ненад Мирић 52,4,   61, 8 2,4
Ана Јовановић 71,3,    51,3
Јасмина Вукојевић 72,4
Енглески језик Јелена Милинчић 44    61,2,3,4    7 1,2,3, 4 
Наталија Манић 33,      5 1,2,3, 4 ,  81,2,3,4
Јадранка Гојковић 1 1, 2,3,4,      3 1,2,4     4 1,2,3
Горан Малеш 2 1, 2, 3, 4,5 
Француски језик Лидија Бабовић 51,2,3,4,  62, 7 1,2,3,4   
Мирјана Стекић 8 2,3 
Даниела Димитријевић 61, 3,4   81,4
Историја Перо Јелић 61,2, 71,2,3,4    81,2,3,4
Александра Јелић 51,2 , 3,4   63,4   
Географија Веро Росети  51,2,3,4    71,2,3,4    81,2,3,4
Светлана Дељанин 6 1, 2,3,4  
Физика Зоран Јовичић 61,2,  71,2,3,4   81,2,3,4
Снежана Човић 63,4
Математика Милица Јефтенић 61,2      81,2,4 
Душанка Стојановић 51,2,3,4    73,4
Сања Клајић 63,4   71,2   83
Хемија Верица Ратковић 71,2  82,3,4
Вера Љубисављевић 73, 4  
Снежана Човић 81
Биологија Весна Обрадовић 51, 2,3,4    61,4    81,2,3,4
Бојан Станисављевић 6 2,3   71, 2,3,4    
ТИТ и ТИО Александра Радић 51, 2   61, 2   72,3,4     82,3,4
Наташа Лазаревић 52,3,4   61,2, 3    71,2,3  82
Даниела Главаш Трбић 51,3,4   63,4    71,4  81,3,4
Музичка култура Љиљана Степић 51,2,3,4    61,2,3,4   71,2,3,4     81,2,3,4
Ликовна култура Бранислава Панић 51,2,3, 4    61,2,3, 4   71,2,3,4    81,2,3,4
Физичко васпитање Марко Пајић  81,4     
Милица Јевтић  83      
Мирослав Софронић 81,4, 82
Информатика и рачунарство Мирјана Станојевић 51  5 554(2г)    61 663   64   71  72  7374  
Изабрани спорт Мирослав Софронић 882   884
Физичко и здравствено васпитање Марко Пајић 51,2   53,4    61,2   63,4  71,4  72,3          
Милица Јевтић 51,2   53,4    61,2   63,4  71,4  72,3         
Обавезне физичке активности Марко Пајић 51,2      53,4       61,2   63,4   
Милица Јевтић 51,2      53,4         61,2   63,4 
Изборна настава Данка Шпехар-веронаука 11,2  13,4  21   22   23   24  25  31,4  32,3  41,2   43,4    51, 52 , 53, 54    61,2   6 3,4   71,2 ,3,4  81,3  82,4
Марица Симић-грађанско в. 51 ,2   53,4   61,4   62  63   71,3  72    81   82  83,4   
Светлана Дељанин –грађанско в.  74      
Мирјана Станојевић – информатика и рачунарство 81 82  83(2г)   84
Слободне наставне активности Александра Јелић – Савремени живот у прошлости 51  53 71
Перо Јелић– Савремени живот у прошлости 73
Бранисава Панић- Цртање, сликање, вајање 5561 63
Љиљана Степић- Хор и оркестар 672 74
Весна Обрадовић- Чувари природе 62

ОДЕЉЕЊСКО СТАРЕШИНСТВО

Разред и одељење Име и презиме одељенског  старешине
I1 Драган Ђикановић
I2 Ана Милосављевић
I3 Катарина Стевановић
I4 Снежана Ћурић
II1 Драгана Павловић
II2 Јелена Модринић
II3 Александра Адамовић
II4 Тања Радуловић
II5 Невена Манчић
III1 Јасмина Смиљанић
III2 Даворка Радовић
III3 Зорица Нобл
III4 Миодраг Остојић
IV1 Зорица Вукајловић
IV2 Славица Јевтовић
IV3 Катарина Радосављевић
IV4 Јелена Гајић
V1 Наталија Манић
V2 Наташа Лазаревић
V3 Веро Росети
V4 Душанка Стојановић
VI1 Ненад Мирић
VI2 Јелена Јовичић
VI3 Сања Клајић
VI4 Мирјана Станојевић
VII1 Ана Јовановић
VII2 Јелена Милинчић
VII3 Перо Јелић
VII4 Марко Пајић
VIII1 Милица Јефтенић
VIII2 Верица Ратковић
VIII3 Зоран Јовичић
VIII4 Љиљана Степић
Тим за заштиту ученика од насиља, злоупотребе и злостављања
Чланови тима Задужења
Милка Бошков Координатор
Весна Ћировић Директор школе
Даница Стојановић Психолог
Јелена Росић Васпитач
Јелена Николић Наставник раз. наставе
Наталија Антовски Наставник раз. наставе
Милица Јевтић Настаник физичког в.
Јасмина Смиљанић Наставник раз. наставе
Зоран Јовичић Наставник физике

БОРАВАК
Наталија Антовски, Бранка Поповић
Јелена Николић, Данијела Косовац
Светлана Теофиловић, Тамара Секула
(3. раз.)Васпитача фининансира Секретаријат за образовање


ПРЕДШКОЛСКО
Татјана Антонопулос


ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
ДОМАРИ
Драгојле Пурић, Јован Цветковић
ЧИСТАЧИЦЕ
Маријана Миљановић, Споменка Михајловић
Мирјана Вујић
Светлана Илић, Јасмина Зековић
Анкица Видић, Снежана Ђорђевић
Виолета Миладиновић, Мира Калинић
Биљана Антанасијевић
СЕРВИРКА Славица Раичевић