УПРАВА
Директор школе –  Весна Ћировић
Секретар школе –  Благота Симоновић
Руководилац рачуноводства –  Ениса Бајковић
Административно-финансијски радник – Марина Глишановић
СТРУЧНА СЛУЖБА
Педагог и помоћник директора –  Милка Бошков
Психолог –  Даница Стојановић
Педагог –  Марица Симић
Библиотекар –  Слађана Ћојбашић
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Предмет Име и презиме Разред и одељење
Српски језик Јелена Јовичић 52,3  71,3
Ненад Мирић 51,4   72,4
Ана Јовановић 61,3    8
Јасмина Вукојевић 62,4
Енглески језик Јелена Милинчић 34    5    6   
Наталија Манић 4 2,3,      7    81,2,3
Јадранка Гојковић 1 2   2   3 1,2,3     4 1,4
Горан Малеш 1 1,3,4,5     
Француски језик Лидија Бабовић 51,2   6     8
Мирјана Стекић 71,2,3  
Даниела Димитријевић 53,4   74
Историја Перо Јелић 51,2   6      71,3    8 
Александра Јелић 5 3,4   72,4    
Географија Веро Росети  6     71,2,3    8 
Светлана Дељанин 5     74
Физика Зоран Јовичић

Даниела Главаш Трбаш

6 – 8

61

Математика Милица Јефтенић 51,2  71,2,4   
Душанка Стојановић 63,4        8
Сања Клајић 53,4   61,2  73           
Хемија Верица Ратковић 7  
Вера Љубисављевић 82, 3
Весна Обрадовић 81
Биологија Весна Обрадовић 53,4    7    8 
Александра  Радић Јанковић 6 
Бојан Станисављевић 51,2   
ТИТ и ТИО Тамара Стојиљковић 51,3,4   62,3,4    72,4     81,3
Наташа Лазаревић 51,2,3   61,2   71,2,3   82,3
Даниела Главаш Трбић 52,4   61,3,4      71,3,4   81,2
Музичка култура Љиљана Степић 5 – 8
Ликовна култура Бранислава Панић 5 – 8
Физичко васпитање Марко Пајић 7   81,3       
Милица Јевтић 8   81,3       
Мирослав Софронић 82
Изабрани спорт Марко Пајић 7
Милица Јевтић 7
Мирослав Софронић 8
Физичко и здравствено васпитање Марко Пајић 5  6
Милица Јевтић 5  6
Обавезне физичке активности Марко Пајић 5
Милица Јевтић 5
Изборна настава Данка Шпехар-веронаука 1 – 8
Марица Симић-грађанско 51,2,3   61,2,3   71,3,4   81,3    
Светлана Дељанин-грађанско 54 64   782   
Мирјана Станојевић – информатика и рачунарство 5-8  73(2г) 
Бранислава Панић-црт.слик.вај. 82
Љиљана Степић – хор 74

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Разред и одељење Име и презиме одељенског  старешине
I1 Љиљана Цвијовић
I2 Мира Видаковић
I3 Александра Адамовић
I4 Тања Радуловић
I5 Невена Манчић
II1 Јасмина Смиљанић
II2 Даворка Радовић
II3 Зорица Нобл
II4 Миодраг Остојић
III1 Зорица Вукајловић
III2 Славица Јевтовић
III3 Катарина Радосављевић
III4 Јелена Гајић
IV1 Драган Ђикановић
IV2 Ана Милосављевић
IV3 Катарина Стевановић
IV4 Снежана Ћурић

БОРАВАК
Наталија Антовски, Бранка Поповић
Јелена Николић, Данијела Косовац
Светлана Теофиловић, Тамара Секула
(3. раз.)Васпитача фининансира Секретаријат за образовање
ПРЕДШКОЛСКО
Јелена Росић
ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
ДОМАРИ
Драгојле Пурић, Јован Цветковић
ЧИСТАЧИЦЕ
Маријана Миљановић, Споменка Михајловић
Јагода Тошић, Мирјана Вујић
Светлана Илић, Јасмина Зековић
Анкица Видић, Снежана Ђорђевић
Виолета Миладиновић, Мира Калинић
Биљана Антанасијевић
СЕРВИРКА Славица Раичевић

Тим за заштиту ученика од насиља, злоупотребе и злостављања
Чланови тима Задужења
Милка Бошков Координатор
Весна Ћировић Директор школе
Јелена Росић Васпитач
Јелена Николић Наставник раз. наставе
Наталија Антовски Наставник раз. наставе
Милица Јевтић Настаник физичког в.
Јасмина Смиљанић Наставник раз. наставе
Зоран Јовичић Наставник физике
Марица Симић Педагог
Даница Стојановић Психолог