ШКОЛСКА 2021/2022. година


УПРАВА
Директор школе –  Весна Ћировић
Секретар школе –  Благота Симоновић
Руководилац рачуноводства –  Ениса Бајковић
Административно-финансијски радник – Марина Глишановић


СТРУЧНА СЛУЖБА
Педагог и помоћник директора –  Милка Бошков
Психолог –  Даница Стојановић
Педагог –  Јелена Јефтенић
Библиотекар –  Слађана Ћојбашић


ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Предмет Име и презиме Разред и одељење
Српски језик Јелена Јовичић 6 1,2, 3            8 2,3,     
Ненад Мирић 5 1,3                8 1,4
Ана Јовановић 5 2,4                7 3,4
Николина Пјевач 6 4              7 1,2
Енглески језик Јелена Милинчић 5 1,2,3,4       64               8 1,2,3, 4 
Наталија Манић 3 2,3,4             6 1,2,3,       7 1,2,3,4
Јадранка Гојковић 1 1, 2,3,4,5      2 1,2,3,4     3 1
Горан Малеш 4 1, 2, 3, 4,5 
Француски језик Лидија Бабовић 5 1,2,3,4,         71,2,3,4       8 2   
Мирјана Стекић 6 2,3 
Даниела Димитријевић 6 1,4                 81,3,4
Историја Перо Јелић 6 1,2,3,4           71,2,3,4       81,2
Александра Јелић 5 1,2 ,3,4          83,4   
Географија Веро Росети 5 1,2,3,4           61,2,3,4       71,2,3,4
Светлана Дељанин 8 1, 2,3,4  
Физика Зоран Јовичић 6 1,2,3,4        7 3,4            81,2,3,4
Снежана Човић 7 1,2
Математика Милица Јефтенић 6 4                    8 1,2,3,4 
Душанка Стојановић 5 2,4                 7 2,3,4
Сања Клајић 5 1,3            6 1,2,3          
Јелена Вилотић 71
Хемија Верица Ратковић 7 4                     81,2,3,4
Вера Љубисављевић 7 1,2,3
Биологија Весна Милошевић 61,2,3,4             7 2,4             8 1,2,3,4
Ђурђица Мићовић 51, 2,3,4        7 1,3
ТИТ и ТИО Александра Радић 5 1,3            6 1,3,4 

7 1,3,4          8  2,3

Наташа Лазаревић 5 2,3,4          6 2,3    

7 2,3,4          8 1,3

Тамара Стојиљковић 5 1,2,4              6 1,2,4    

7 1,2            8 1,4

Музичка култура Љиљана Степић 5 1,2,3,4        6 1,2,3,4

7 1,2,3,4        8 1,2,3,4

Ликовна култура Бранислава Панић 5 1,2,3, 4       6 1,2,3, 4

7 1,2,3,4        8 1,2,3,4

Физичко и здравствено васпитање Александар Петровић 51,2                  6  1,2,3,4

71,2,3,4         8 1,2,3,4

Милица Јевтић 51,2                  6  1,2,3,4

71,2,3,4         8 1,2,3,4

Мирослав Софронић 5 3,4 
Информатика и рачунарство Мирјана Станојевић 5 1,2,3,4         6 1,2,3,4

7 1,2,3,4         8 1,2,3,4  

Јелена Вилотић 5 1,2,3,4         71,2,3,4
Обавезне физичке активности

 

Александар Петровић 5 1,2        6 1,4
Милица Јевтић 51,2          6 1,4 
Мирослав Софронић 53,4       6 2,3  
Изборна настава

Данка Шпехар-веронаука

11,2    13   14,5  21,3   22,4  31,2  33,4    41   42    44  43,5    51,2   53,4    61,4  62,3 71,2,3,4   81,2,3,4
Јелена Јефтенић -грађанско в. 51 ,   53      54     61      63

62,4       71,2     73,4    81,2     83,4   

Обавезне слободне активности – Моја Србија Александра Јелић 53    
Бранисава Панић 73   81,3  
Љиљана Степић 63     64
Весна Милошевић 61    72
Веро Росети 54     74
Верица Ратковић 82
Светлана Дељанин 84
Ђурђица Мићовић 5
Данка Шпехар 71     51
Мирјана Станојевић 62

ОДЕЉЕЊСКО СТАРЕШИНСТВО

Разред и одељење Име и презиме одељенског  старешине
I1 Јасмина Смиљанић
I2 Даворка Радовић
I3 Зорица Нобл
I4 Миодраг Остојић
I5 Бојана Аврамовић
II1 Зорица Вукајловић
II2 Славица Јевтовић
II3 Јелена Гајић
II4 Јелена Николић
III1 Драган Ђикановић
III2 Ана Милосављевић
III3 Катарина Стевановић
III4 Снежана Ћурић
IV1 Сандра Поповић
IV2 Јелена Модринић
IV3 Вук Станковић
IV4 Тања Радуловић
IV5 Невена Манчић
V1 Јелена Милинчић
V2 Ана Јовановић
V3 Александра Јелић
V4 Мирослав Софронић
VI1 Зоран Јовичић
VI2 Весна Милошевић
VI3 Александра Радић
VI4 Љиљана Степић
VII1 Наталија Манић
VII2 Наташа Лазаревић
VII3 Веро Росети
VII4 Душанка Стојановић
VIII1 Ненад Мирић
VIII2 Јелена Јовичић
VIII3 Милица Јефтенић
VIII4 Мирјана Станојевић
Тим за заштиту ученика од насиља, злоупотребе и злостављања
Чланови тима Задужења
Милка Бошков Координатор
Весна Ћировић Директор школе
Даница Стојановић Психолог
Јелена Росић Васпитач
Јелена Николић Наставник раз. наставе
Даворка Радовић Наставник раз. наставе
Јасмина Смиљанић Наставник раз. наставе
Зоран Јовичић Наставник физике

БОРАВАК

Продужени боравак Задужени наставник
1/1 и 1/2 Данијела Косовац
1/3 и 1/5 Наталија Антовски
1/2, 1/3 и 1/4 Тамара Крстић
2/1 и 2/3 Никола Павловић,

замена за одсутну учитељицу Катарину Радосављевић

2/2 и 2/3 Данка Шаковић
2/3 и  2/4 Ивана Карапанџић
3.      Разред – две групе Васпитаче фининансира секретаријат за образовање  уговором ппп

ПРЕДШКОЛСКО
Јелена Росић


ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
ДОМАРИ
Драгојле Пурић, Јован Цветковић
ЧИСТАЧИЦЕ
Маријана Миљановић, Споменка Михајловић
Мирјана Вујић
Светлана Илић, Јасмина Зековић
Анкица Видић, Снежана Ђорђевић
Виолета Миладиновић, Биљана Антанасијевић
СЕРВИРКА Славица Раичевић