Осигурање ученика

Извештај о поступку јавне набавке

Понуда -Wiener stadtische osiguranje

Понуда – Generali osiguranje

Записник о отварању понуда – Осигурање ученика

Одлука о додели Уговора – осигурање ученика


План јавних набавки – измена бр.3


План јавних набавки за 2021. годину – измена бр.1

План јавних набавки -2021.г.

Ручак у продуженом боравку
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (1)

Електрична енергија

Odluka o dodeli ugovora JNMV 02-20, Portal-sajt

Izjava o odsustvu sukoba interesa

JNMV 02-20 Konkursna dokumentacija

JNMV 02-20 Poziv za podnosenje ponude, JNMV 02-20


Извештај о финансијском пословању

Услуге организације путовања

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Изјава о одсуству сукоба интереса


Ручак за ученике у продуженом боравку

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


Организација наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда и излета за ученике од 1. до 8. разреда

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Додатно објашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом Уговору


Осигурање ( школска 2019-2020.г.)

Izvestaj o strucnoj oceni ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o pokratanju postupka nabavke usluga-Usluga osiguranja oblikovana u dve partije

Poziv za podnosenje ponuda- DDOR osiguranje

Poziv za podnosenje ponuda -Dunav osiguranje

Poziv za podnosenje ponuda Uniqa osiguranje

Poziv za podnosenje ponuda -Wiener stadtische osiguranje

Poziv za podnosenje ponuda-AMS osiguranje

Poziv za podnosenje ponuda-Generali osiguranje

Resenje o imenovanju lica za realizaciju nabavke

Uputstvo ponuđačima za pripremu ponude, NN 08-19.з

Zapisnik o otvaranju ponuda za partiju 1-osiguranje ucenika i predskolaca

Zapisnik o otvaranju ponuda za partiju 2-osiguranje zaposlenih


Електрична енергија

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


Фебруар 2019. године

План јавних набавки и План набавки за 2019. годину


Децембар 2018. године

Позив за подношење понуде, храна у боравку

Конкурсна документација, храна у боравку

Изјава о одсуству сукоба интереса, храна у боравку

Одлука о додели уговора


Новембар 2018. године

Измена број 6 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину


Јул 2018. године

Измена број 5 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину

Измена број 4 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину

Измена број 3 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину

Измена број 2 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину


Мај 2018. године

Одлука о додели Уговора у поступку ЈНМВ добара Ел.енергија -08-18.

Позив за подношење понуде, електрична енергија

Конкурсна документација, електрична енергија

Измена број 1 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину

Извештај о финансијском пословању за 2017. годину, обр. 1,2,3,4

Извештај о финансијском пословању за 2017. годину, образац 5


Јануар 2018. године

План јавних набавки за 2018. годину


Октобар 2017. године

Одлука о додели уговора, храна у боравку

Позив за подношење понуде, храна у боравку

Конкурсна документација, храна у боравку

Додатно објашњење


Април 2017. године

Позив за подношење понуде, храна

Конкурсна документација,храна

Позив за подношење понуде, струја

Конкурсна документација, струја