Обавештење о бесплатним уџбеницима

Бесплатни уџбеници за школску 2019/2020. годину биће достављени школи у наредном периоду. Обавештење о преузимању биће на сајту школе, али и преко одељењских старешина (ученицима директно).