ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЗА ОДЕЉЕЊА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

Од понедељка 30.11.2020. год. се у потпуности прелази на онлајн наставу која ће се реализовати преко платформе Google учионице

Од уторка 1.12.2020. године настава ће се за сва одељења старијих разреда реализовати пре подне, и то по распореду часова који је до сада важио за недељу када је непарна смена пре подне.

По истом распореду настава ће се реализовати до краја првог полугодишта 18.12.2020. год, наредне три недеље (неће се мењати распоред на недељном нивоу).

Настава ће се одвијати тако што ће ученици у тачно одређено време приступати Google учионицама наставних предмета, по наведеном распореду. Часови ће трајати 45 минута, са тим што ће 30 минута сваког часа бити предвиђено за непосредни рад између наставника и ученика, а 15 минута за онлајн подршку ученицима којима је потребна.

Распоред звоњења:

претчас 8:10-8:55  
1. час: 9:00-9:45
2. час: 9:50-10:35
3. час 10:55-11:40
4. час: 11:45-12:30
5. час 12:35-13:20
6. час 13:25-14:10
7. час 14:15-15:00

Напомена: Могућа су мања одступања у распореду часова о којима ће одељења бити благовремено информисана.

Присуство ученика је обавезно и биће евидентирано на сваком часу.

Комуникација између наставника и ученика одвијаће се постављањем материјала или домаћих задатака у оквиру Google учионице за дати предмет. Материјал би требало да се поставља радним данима у периоду од 7:30 до 19:30 часова.

Све писмене провере планиране за децембар се одлажу за друго полугодиште. Ученици ће до краја првог полугодишта бити оцењивани онлајн на основу усмених одговора, залагања, активности и односа према обавезама и раду.

Закључне оцене на крају првог полугодишта изводиће се на основу оцена које су ученици добили од почетка школске године, као и оцена које ће добијати у току онлајн наставе. Уколико не буду задовољни закључним оценама, ученици ће бити у прилици да одговарају у школи у договору са предметним наставницима последње недеље првог полугодишта, поштујући све здравствено-безбедоносне мере.

Родитељи су и даље у обавези да редовно обавештавају одељењске старешине о разлозима изостајања ученика са наставе. Такође, због обавезе школе да настави са праћењем епидемиолошке ситуације унутар школе, потребно је да, као и до сада, родитељи известе одељењске старешине уколико дође до инфекције вирусом Covid-19.

30.11.2020. год. у Београду                                                                          Управа школе