Информатор о раду школе за 2022. годину

01/11/2022 - In Документа

Информатор о раду је сачињен у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени Гласник РС“ бр. 120/04 и 57/07) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени Гласник РС“).

Информатор је први пут објављен новембра 2013. године. Доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси www.osveljkodugosevic.edu.rs.

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора.

Лице одговорно за тачност података је директор, који је и овлашћено лице за информације од јавног значаја Основне школе „Вељко Дугошевић“, Београд.

Пратите нас

Logo-veljko

Основна школа „Вељко Дугошевић” поседује изузетан наставни кадар који вредно и посвећено ради са својим ђацима. Стога и постоји дугогодишња пракса да се у нашу школу уписују нарочито даровита деца, која касније најчешће постају успешни гимназијалци.

ОШ Вељко Дугошевић © 2022. Сва права задржана.