Стручни тимови

Стручни тимови

Назив тима

Чланови тима

Задужења

Организација школског спорта

Александар Петровић

Члан

Милица Јевтић

Руководилац

Мирослав Софронић

Члан

Миодраг Остојић

члан

Јелена Гајић

члан

Тим за културне активности

Љиљана Степић

Члан

Бранислава Панић

Члан

Перо  Јелић

Члан

Бојана Јоксимовић

Члан

Стефан Павловић

Члан

Славица Јевтовић

Члан

Актив српског језика

Чланови

Распоред часова

Александра Радић

Руководилац

Душанка Стојановић

Наставник математике

Зорица Вукајловић

Наставник разр. наставе

Црвени крст

Данијела Косовац

Руководилац

Пријатељи деце Звездаре

Ана Милосављевић

Руководилац

Распоред дежурства

Александра Радић

3.- 8. разред

Тања Радуловић

1.- 2. разред

Стручни актив за развојно планирање

Милка Бошков

руководилац- педагог

Весна Ћировић

Директор школе

Јелена Росић

Васпитач

Зоран Јовичић

Наставник

Перо Јелић

Наставник

Славица Јевтовић

Наставник

Ивана Младеновић

Представник родитеља

 

Представник Л. С.

Тима за самовредновање

Јелена Јефтенић

Стручни сарадник

Ана Јовановић

Координатор

Катарина Радосављевић

Наставник разр.наставе

Тамара Стојиљковић

Наставник ТИТ

Јелена Танасић

Наставник енглеског ј.

Тања Радуловић

Наставник разр.наставе

Никола Павловић

Наставник разр.наставе

Стручни актив за развој школског програма

Катарина Радосављевић

Руководилац

Ана Јовановић

Наставник српског ј.

Јелена Јефтенић

Педагог

Јелена Јовичић

Наставник српског ј.

Зоран Јовичић

Наставник физике

Тим за заштиту ученика од

насиља, злостављања и занемаривања (Тим против дискриминације)

Милка Бошков

Координатор

Весна Ћировић

Директор школе

Александра Јелић

Наставник историје

Јелена Росић

Васпитач

Јелена Николић

Наставник разр.наставе

Даворка Радовић

Настаник разр. наставе

Јасмина Смиљанић

Наставник разр.наставе

Зоран Јовичић

Наставник физике

Катја Ћук 8/4

Представник УП

Весна Гордић  5/2

Представник родитеља

Даница Стојановић

Психолог

Тим за стручно

усавршавање

Јелена Гајић

Координатор

Наташа Лазаревић

Наставник ТИТ

Слађана Ћојбашић

библиотекар

Програм здраствене превенције

Даница Стојановић

Психолог -координатор

Биљана Богавац

Наставник билогије

Милица Јевтић

Наставник физичког в.

Мирослав Софронић

Наставник физичког в.

Александар Петровић

Наставник физичког в.

ЕКО- заштита

Веро Росети

Координатор

Светлана Дељанин

Наставник географије

Весна Обрадовић -замена

Наставник биологије

Верица Ратковић

Наставник хемије

Тим за професионални развој

Даница Стојановић

Координатор

Тамара Стојиљковић

Наставник ТИТ

Зоран Јовичић

Наставник физике

Љиљана Степић

Наставник музичке к.

Александра Радић

Наставник ТИТ

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

Весна Ћировић

Координатор

Милка Бошков

Помоћник директора

Даница Стојановић

психолог

Јелена Јефтенић

педагог

Слађана Ђојбашић

библиотекар

Ненад Мирић

Наставник српског јез.

Катарина Радосављевић

Наставник разр.наставе

Мирјана Станојевић

Наставник информатике и рачун.

Сандра Поповић

Наставник разр.наставе

 

Представник локалне самоуправе

Бранка Ивковић Петронић 7/3

Представник родитеља

Јована Маљеновић-8/3

Представник УП

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Весна Ћировић

Директор

Милка Бошков

Педагог

Даница Стојановић

Психолог

Јелена Јефтенић

Координатор

Александра Јелић

Наставник историје

Весна Обрадовић

Наставник биологије

Љиљана Степић

Наставник музичке кул

Стефан Павловић

Наставник верске наст.

Мирјана Станојевић

Наставник информатике и рачун.

Тим за инклузивно

образовање

Милка Бошков

Координатор

Даница Стојановић

Психолог

Оља Рашковић

Дефектолог

Јелена Јефтенић

Педагог

Наставници предметне  и разредне наставе

 

Родитељи

Одељењске старешине

Комисија за уређење школског простора

Бранислава Панић

Велика зграда

Зорица Нобл 

Велика зграда

Слађана Ћојбашић

Велика зграда

Невена Манчић

Мала зграда

Наставници боравка

Мала зграда

Бојана Јоксимовић

Велика зграда

Комисија за ажурирање сајта школе

Слађана Ћојбашић

Унос података

Јелена Гајић

Наставник разр. наставе

Невена Манчић

Наставник разр. наставе

Ненад Мирић

Наставник српског ј.

Перо Јелић

Наставник историје

Електронски дневник

Александра Радић

координатор

Мирјана Станојевић

координатор

Записници Наставничког већа, СР

Слађана Ћојбашић

библиотекар

Ученички парламент

Александра Јелић

Координатор

Комисија за полугодишњи и годишњи извештај рада школе

Снежана Ћурић

1 разред

Катарина Радосављевић

2 разред

Зорица Нобле

3 разред

Јелена Гајић

4 разред

Душанка Стојановић

5 разред

Јелена Јовичић

6 разред

Александра Јелић

7 разред

Алексаандра Радић

8 разред

Комисија за израду Годишњег плана рада

Директор школе

Стручни сарадници, руководиоци одељенских, стручних већа, актива и тимова

 

Пратите нас

Logo-veljko

Основна школа „Вељко Дугошевић” поседује изузетан наставни кадар који вредно и посвећено ради са својим ђацима. Стога и постоји дугогодишња пракса да се у нашу школу уписују нарочито даровита деца, која касније најчешће постају успешни гимназијалци.

ОШ Вељко Дугошевић © 2022. Сва права задржана.