Стручни тимови

Стручни тимови

Назив тима

Чланови тима

Задужења

Организација школског спорта

Александар Петровић

Члан

Милица Јевтић

Руководилац

Мирослав Софронић

Члан

Миодраг Остојић

члан

Јелена Гајић

члан

Тим за културне активности

Љиљана Степић

Члан

Бранислава Панић

Члан

Перо  Јелић

Члан

Јелена Ђукић

Руководилац

Славица Јевтовић

Члан

Актив српског језика

Чланови

Пријатељи деце Звездаре

Ана Милосављевић

Руководилац

Црвени крст

Данијела Косовац

Руководилац

Распоред часова

Александра Радић

Руководилац

Душанка Стојановић

Наставник математике

Зорица Вукајловић

Наставник разредне наставе

Распоред дежурства

Душанка Стојановић

3.- 8. разред

Зорица Вукајловић

1.- 4. разред

 

Стручни актив за развојно планирање

Милка Бошков

руководилац- педагог

Весна Ћировић

Директор школе

Јелена Росић

Васпитач

Зоран Јовичић

Наставник

Перо Јелић

Наставник

Славица Јевтовић

Наставник

Анђелка Жунић

Представник родитеља

Михајло Мазић

Представник локалне самоуправе- ШО

Тим за самовредновање

Ана Јовановић

Координатор

Јелена Јефтенић

Педагог

Бојана Аврамовић

Наставник разр.наставе

Тамара Стојиљковић

Наставник ТИТ

Весна Тодоровић

Наставник енглеског ј.

Тања Радуловић

Наставник разр.наставе

Никола Павловић

Наставник разр.наставе

 

 

Стручни актив за развој школског програма

Јелена Јефтенић

Руководилац

Ана Јовановић

Наставник српског ј.

Катарина Радосављевић

Наставник разр.наставе

Јелена Јовичић

Наставник српског ј.

Зоран Јовичић

Наставник физике

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања (Тим против дискриминације)

Милка Бошков

Координатор

Весна Ћировић

Директор школе

Даница Стојановић

Психолог

Јелена Росић

Васпитач

Јелена Николић

Наставник разр.наставе

Даворка Радовић

Настаник разр. наставе

Јасмина Смиљанић

Наставник разр.наставе

Зоран Јовичић

Наставник физике

Ена Ђермановић

Представник УП

Милан Бошњаковић

Представник родитеља

Тим за стручно усавршавање

Драган Ђикановић

Координатор

Зорица Вукајловић

Наставник разр.наставе

Слађана Ћојбашић

библиотекар

Програм здраствене превенције

Весна Обрадовић

Наставник биологије

Ђурђица Мићовић

Наставник билогије

Милица Јевтић

Наставник физичког в.

Јелена Николић

Наставник раз. наставе

Александар Петровић

Наставник физичког в.

 

ЕКО – заштита

Веро Росети

Координатор

Светлана Дељанин

Наставник географије

Ђурђица Мићовић

Наставник биологије

Верица Ратковић

Наставник хемије

Тим за професионални развој

Даница Стојановић

Координатор

Веро Росети

Наставник географије

Весна Тодоровић

Наставница енглеског ј

Наташа Лазаревић

Наставник ТИТ

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

Весна Ћировић

Координатор

Милка Бошков

Помоћник директора

Даница Стојановић

психолог

Јелена Јефтенић

педагог

Слађана Ђојбашић

библиотекар

Ненад Мирић

Наставник српског јез.

Катарина Радосављевић

Наставник разр.наставе

Мирјана Станојевић

Наставник информатике и рачун.

Сандра Поповић

Наставник разр.наставе

Михајло Мазић

Представник локалне самоуправе

Анђелка Жунић

Представник родитеља

Ена Ђермановић

Представник УП

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Весна Ћировић

Директор

Милка Бошков

Педагог

Даница Стојановић

Психолог

Јелена Јефтенић

Координатор

Александра Јелић

Наставник историје

Весна Обрадовић

Наставник биологије

Љиљана Степић

Наставник музичке кул

Јелена Ђукић

Наставник верске наставе

Мирјана Станојевић

Наставник информатике и рачун.

Тим за инклузивно образовање

Милка Бошков

Координатор

Даница Стојановић

Психолог

Оља Рашковић

Дефектолог

Јелена Јефтенић

Педагог

Предметни наставници

 

Родитељи

Одељењске старешине

Комисија за уређење школског простора

Бранислава Панић

Велика зграда

Зорица Нобл 

Мала зграда

Слађана Ћојбашић

Велика зграда

Катарина Стевановић

Велика зграда

Наставници боравка

Мала зграда

Бојана Јоксимовић

Велика зграда

Комисија за ажурирање сајта школе

Слађана Ћојбашић

Унос података

Јелена Гајић

Наставник разредне наставе

Невена Манчић

Наставник разредне наставе

Ненад Мирић

Наставник српског ј.

Перо Јелић

Наставник историје

Електронски дневник

Александра Радић

координатор

Мирјана Станојевић

координатор

Записници Наставничког већа, СР

Слађана Ћојбашић

библиотекар

Ученички парламент

Даница Стојановић

Координатор

Комисија за полугодишњи и годишњи извештај рада школе

Тања Радуловић

1 разред

Даворка Радовић

2 разред

Славица Јевтовић

3 разред

Ана Милосављевић

4 разред

Мирјана Станојевић

5 разред

Ана Јовановић

6 разред

Весна Обрадовић

7 разред

Наташа Лазаревић

8 разред

Комисија за израду Годишњег плана рада

Директор школе

Стручни сарадници

Руководиоци стручних већа, актива и тимова

 

Пратите нас

Logo-veljko

Основна школа „Вељко Дугошевић” поседује изузетан наставни кадар који вредно и посвећено ради са својим ђацима. Стога и постоји дугогодишња пракса да се у нашу школу уписују нарочито даровита деца, која касније најчешће постају успешни гимназијалци.

ОШ Вељко Дугошевић © 2022. Сва права задржана.