Предавање наставника биологије (Весна Обрадовић) и историје (Перо Јелић) осмом разреду