Фестивал науке 2022.године – https://osveljkodugosevic.edu.rs/festival-nauke-3/

Пролећни хуманитарни базар https://osveljkodugosevic.edu.rs/zajedno-smo-bolji-%e2%9d%a4%ef%b8%8f-zajedno-smo-jaci/

Школа је учествовала у истраживању о информисаности и ставовима девојчица од 13 до 19 година о сексуалном насиљу – Препознај насиље,
реци не, које су удружења Маме су закон и Путеви едукације спровела током јуна 2021. у сарадњи са свим основним и средњим
школама у Србији. Након истраживања, осмишљен је пројекат Слушам, чујем, реагујем. Више информација можете наћи у следећим документима:

Платформа активности и обука родитеља, ученика, наставника…везаних за насиље https://cuvamte.gov.rs/

Информације везане за осигурање ученика (додатне можете добити позивом на број 064/86-36-780-Бојан):

Обавештење за родитеље ученика првог и петог разреда https://osveljkodugosevic.edu.rs/obavestenje-za-roditelje-ucenika-petog-i-prvog-razreda/

ОДЛУКОМ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ А УЗ ПОДРШКУ  САВЕТА РОДИТЕЉА, СВИМ УЧЕНИЦИМА ЗАБРАЊЕН ЈЕ ИЗЛАЗАК ВАН ШКОЛЕ У ТОКУ ТРАЈАЊА НАСТАВЕ.

Такође се напомиње да је по завршетку наставе обавезан излазак из школског дворишта, како се не би реметио рад, ред и дисциплина док траје наставни процес, што је регулисано Правилником о понашању наставника, ученика, запослених и родитеља. Свако остајање после наставе у школском дворишту без обавеза сматра се тежом повредом.

26.11.2019.год.                                                                         

Директор школе

                                       Весна Ћировић


ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Чланови тима Задужења
Милка Бошков Координатор
Весна Ћировић Директор школе
   
Јелена Николић Наставник раз. наставе
Наталија Антовски Наставник раз. наставе
Милица Јевтић Настаник физичког в.
Јасмина Смиљанић Наставник раз. наставе
Зоран Јовичић Наставник физике
   
Даница Стојановић Психолог

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Дом здравља Звездара

Олге Јовановић 11 тел. 3041-400, 2832-352, 2831-731 факс 2832-337 e-mail: office@dzzvezdara.rs

ХИТНА ПОМОЋ  194

ПОЛИЦИЈА 192

Полицијска станица Звездара
Милана Ракића 50a, тел. 2413-822

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Општинско одељење Звездара
Крфска  7, тел. 6414-129, 6410-124, 6401-750, 6410-863, 062/8088-303


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

Право на бесплатне уџбенике имају Одељењским старешинама се доставља документација
Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи) Решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи (Центар за социјални рад)
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом Документација се налази у школи (ИОП)
Треће и свако наредно дете које је у систему школовања Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, студента за сву децу у породици, осим ученика наше школе који остварује право на бесплатне уџбенике