Распоред активности продуженог боравка првог и другог разреда

Временска артикулација Планирани садржаји и активности Место реализације Лице које реализује активности
11.30  –  12.15 Прихват ученика, ручак Учионица за прихват ученика, трпезарија Учитељи
12.15 – 13.00 Ученици се одмарају или бирају неку од понуђених организованих активности. У зависности од временских прилика, активности могу бити организоване и у школском дворишту.  Матичне учионице,школско двориште Учитељи
13.00 – 14.30 Израда домаћих задатака

Ученици самостално раде домаћи задатак. Учитељице помажу по потреби. Провера домаћих задатака.

Учионице Учитељи
14.30 – 15.30 У складу са оперативним планом рада наставника реализују се предвиђене активности. Матичне учионице, школско двориште Учитељи
15.30 – 16.30 Активности у слободном времену:  ученици самостално бирају наћин провођења слободног времена и одмарају се Матичне учионице, школско двориште, Учитељи
16.30-17.30 Дежурство у хетерогеној групи до доласка родитеља. Учионица за поподневни прихват, школско двориште, Дежурни учитељ