РАДНО ВРЕМЕ
од 7.30 до 16.30
ДЕЖУРСТВО ДО ДОЛАСКА РОДИТЕЉА       од 16.30 до 18.00

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

  • 7.30 – 10.30 пријем ученика који имају наставу од 10.45 и организовање слободних активности   (Долазе ученици којима је то неопходно због пословних обавеза родитеља. Препорука је да дете доручкује код куће пре доласка у продужени боравак.)    
  • 10.45 – 12.35 пријем ученика који имају наставу од 8.00 до 10.45 и организовање слободних активности (смена група)
  • 12.35 – 16.30 ручак, израда домаћих задатака и организовање слободних активности. У септембру месецу приоритет је чување деце.
  • 16.30 – 18.00 дежурство у хетерогеној групи до доласка родитеља.

* СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ подразумевају: боравак напољу, играње, вежбе за релаксацију… зависно од временских прилика и у складу са препорукама за превенцију инфекције COVID -19.