Рад школе је организован у две смене (парна и непарна), које се недељно смењују. Јутарња почиње у 8:00 , а поподневна у 14:00 часова.  Ученици првог и другог разреда целе године имају наставу пре подне.РАСПОРЕДИ ЧАСОВА


ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

11.30  –  12.15

16.30  –  17.30

Прихват ученика

Дежурство у хетерогеној групи до доласка родитеља