Распоред часова – 1.9.2020.г.  – парни пре подне

ОБАВЕШТЕЊЕ – распореди смена за почетак школске 2020/2021. године

Рад школе је организован у две смене (парна и непарна), које се недељно смењују. Јутарња почиње у 8:00 , а поподневна у 14:00 часова.  Ученици првог и другог разреда целе године имају наставу пре подне.РАСПОРЕДИ ЧАСОВА

  • Распоред редовне наставе и осталих активности – млађи разреди
  • Распоред редовне наставе-старији разреди
  • Распоред допунске, додатне, секција
  • Распоред рада одељења за подршку
  • Распоред писмених и контролних – млађи
  • Распоред писмених и контролних, 2.пол. – млађи
  • Распоред писмених задатака и контролних вежби – старији
  • Распоред писмених и контролних 2.пол. – старији
  • Распоред Отворених врата, Отвореног дана школе
  • Распоред дежурства наставника

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

11.30  –  12.15

16.30  –  17.30

Прихват ученика

Дежурство у хетерогеној групи до доласка родитеља