Рад школе је организован у две смене (парна и непарна), које се недељно смењују. Јутарња почиње у 8:00 , а поподневна у 14:00 часова.  Ученици првог и другог разреда целе године имају наставу пре подне.РАСПОРЕДИ ЧАСОВА

 • Редовна, и остале активности, млађи
 • Редовна, непарни пре подне
 • Редовна, парни пре подне
 • Распоред допунске, додатне, секција
 • Распоред – боравак трећег разреда
 • Распоред реализације наставе кинеског језика
 • Распоред контролних 1, млађи
 • Распоред контролних 1, старији
 • Распоред Отвореног дана школе, Отворених врата
 • Отворена врата наставника који раде у више школа
 • Распоред дежурства наставника 1

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК