Специфичности школе у односу на календар активности:

Годишњим планом рада школе планирано је да се у среду 10.11.2021. године ради по распореду часова од петка због уједначавања броја радних дана.

Први класификациони период завршава се 13.11.2021. године, а трећи 9.4.2022. године.

Прво полугодиште завршава се 30.12.2021. године, школска година се за ученике осмог разреда завршава 7.6.2022. године, а за ученике осталих разреда 21.6.2022. године.

Подела књижица на крају првог полугодишта обавиће се 31.12.2021. године. Подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома на крају школске године биће 28.6.2022. године.

Школска слава Свети Сава свечано се обележава 27.1.2022. године.

Дан школе 27. новембра обележиће се низом спортских и културних активности у недељи од 22. до 26.11.2021. године.