Специфичности школе у односу на календар активности:

Дан школе 27.11.2020. године-обележава се радно.

Анализа образовно-васпитног рада на седницама Одељењских и Наставничког већа, осим на крају првог и другог полугодишта, вршиће се и на пресецима за претходне периоде и то у дванаестој недељи (18.-22.11.2020. год.) и  30. Недеља (06.-10. 4.2021. год.)

Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта обавиће се у петак 31.1.2021. год.

Свечана подела ђачких књижица ученицима од I до IV разреда и сведочанстава ученицима од V до VIII разреда обавиће се у понедељк 28.6.2021. год.