Угледни час из Физике „Кретање материје у природи“

15. и 17. маја наставник физике Зоран Јовичић  одржао је угледни час у одељењима четвртог разреда  на тему „Кретање материје у природи“. Час је био веома динамичан и интересантан.

Час је започет укрштеницом која нас је директно увела у тематику. Ученици су кроз практичан рад и експерименте упознати са врстама кретања (механичким, звучним, светлосним, топлотним, магнетним, електричним итд.), као и са до тада њима непознатим инструментима (косим Галилејевим жребом, дигиталним мерачем времена, звучном виљушком, механичким клатном).

Ученици су са часа изашли мотивисани и заинтересовани за стицање нових сазнања из области физике.