Дигитална учионица- употреба ИКТ-а у настави

Учитељи првог разреда, одржали су угледне часове из Математике, Света око нас и Музичке културе.

Још једном су доказали да иду у корак с временом и да активно примењују образовно-информационе технологије у настави.

Часови су били динамични и садржајни. Ученици су били мотивисани и ангажовани на часу.

I/3 Угледни час из Математике- Сабирање и одузимање бројева до 5
I/3 Угледни час из Математике- Сабирање и одузимање бројева до 5
I/3 Угледни час из Математике- Сабирање и одузимање бројева до 5
I/3 Угледни час из Математике- Сабирање и одузимање бројева до 5
I/3 Угледни час из Математике- Сабирање и одузимање бројева до 5
I/4 Угледни час из Математике- Број 7
I/4 Угледни час из Математике- Број 7
I/4 Угледни час из Математике- Број 7
I/1 Угледни час из Света око нас- Учим да се сналазим, зима
I/1 Угледни час из Света око нас- Учим да се сналазим, зима
I/1 Угледни час из Света око нас- Учим да се сналазим, зима
I/5 Угледни час из Света око нас- Зимске радости
I/1 Угледни час из Света око нас- Учим да се сналазим, зима
I/5 Угледни час из Света око нас- Зимске радости
I/5 Угледни час из Света око нас-Зимске радости
I/5 Угледни час из Света око нас-Зимске радости
I/5 Угледни час из Света око нас-Зимске радости
I/5 Угледни час из Света око нас-Зимске радости
I/5 Угледни час из Света око нас- Зимске радости
I/5 Угледни час из Света око нас- Зимске радости
I/2 Угледни час из Музичке културе- Деда Мраз
I/2 Угледни час из Музичке културе- Деда Мраз
I/2 Угледни час из Музичке културе- Деда Мраз
I/2 Угледни час из Музичке културе- Деда Мраз
I/2 Угледни час из Музичке културе- Деда Мраз