Измењен план писмених провера за период до краја првог полугодишта

  • 1. разред

9.12.2020. – Свет око нас

  • 2. Разред

15. недеља (7.12.-11.12)

– Српски језик (Именице)

– Свет око нас (Култура живљења)

  • 3. Разред

11.12.2020. – Математика (Множење и дељење двоцифрених бројева једноцифреним – контролна вежба)

вежба из српског језика која је била планирана за 17.12. се одлаже за следеће полугодиште

  • 4. разред

10.12.2020. – Српски језик (писмена вежба)

17.12.2020. – Математика (писмена вежба)

  • Старији разреди – писмене вежбе се одлажу за следеће полугодиште