Обавештење о набавци уџбеника

Обавештавају се родитељи ученика будућег првог разреда да могу у школи (ПП служба, библиотека) попунити образац за наруџбину уџбеника за наредну школску годину. У обрасцу је детаљно описана процедура поручивања и исплате. Обрасци се враћају школи, као сагласност за набавку уџбеника. Остали ученици ове обрасце добијају преко одељењског старешине.

НАПОМЕНА: Због тачне евиденције и касније дистрибуције уџбеника, при уплати се на уплатници као уплатилац уписује име и презиме УЧЕНИКА (не родитеља).