ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

Од понедељка 15.3.2021. године, настава ће се за сва одељења старијих разреда организовати онлајн,  пре подне,  по распореду часова који је до сада важио за недељу када је непарна смена пре подне.

Настава ће се одвијати тако што ће ученици у тачно одређено време приступати Google учионицама наставних предмета , по наведеном распореду. Часови ће трајати 45 минута.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА:

      Претчас 8:10-8:55
1. час 9:00-9:45
2. час 9:50-10:35
3. час 10:55-11:40
4. час 11:45-12:30
5. час 12:35-13:20
6. час 13:25-14:10
7. час 14:15-15:00

Присуство ученика је обавезно и биће евидентирано на сваком часу.

Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа, путем формативног и сумативног оцењивања. У наредној недељи неће бити физичких долазака ученика и наставника у школу ради оцењивања. Наставници ће самостално одлучивати да ли ће бити могуће да планиране писмене задатке реализују путем наставе на даљину.

За ученике од првог до четвртог разреда, настава ће се као и до сада организовати свакодневно у школи, кроз непосредан образовно-васпитни рад.

Начин реализације наставе ће се у наредном периоду прилагођавати у складу са препорукама надлежних органа и институција, а које ће бити условљене епидемиолошком ситуацијом.

Обавеза родитеља је да и даље обавештавају одељењске старешине о разлозима изостајања ученика са наставе, као и уколико дође до инфекције вирусом COVID-19 унутар породица.

12.3.2021. године у Београду                                                                                      Управа школе