Обавештење за родитеље

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 27.11.2020. год. а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, настава за ученике од петог до осмог разреда организоваће се и реализовати на даљину, почев од понедељка 30.11.2020. закључно са петком 18.12.2020. године када се, изменом календара, завршава прво полугодиште. Зимски распуст почиње у понедељак 21.12.2020. год. планирано је да траје закључно са петком 15.1.2021. год.

Платформа која ће се користити за реализацију наставног плана и програма до краја првог полугодишта јесте Google Classroom. У понедељак 30.11. школа ће, након консултација са предметним наставницима, преко одељењских старешина доставити родитељима све неопходне информације које се тичу распореда часова по коме ће се реализовати настава од уторка 1.12. Препорука је да у понедељак 30.11. ученици испрате наставу преко РТС-а.

У Београду, 27.11.2020.г. Директор школе, Весна Ћировић