ОБАВЕШТЕЊЕ – за ученике

ОДЛУКОМ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ А УЗ ПОДРШКУ  САВЕТА РОДИТЕЉА, СВИМ УЧЕНИЦИМА ЗАБРАЊЕН ЈЕ ИЗЛАЗАК ВАН ШКОЛЕ У ТОКУ ТРАЈАЊА НАСТАВЕ.

Такође се напомиње да је по завршетку наставе обавезан излазак из школског дворишта, како се не би реметио рад, ред и дисциплина док траје наставни процес, што је регулисано Правилником о понашању наставника, ученика, запослених и родитеља. Свако остајање после наставе у школском дворишту без обавеза сматра се тежом повредом.

26. 11. 2019.год.                                                     Директор школе                                                                                          Весна Ћировић