Стакларева љубав и 4/4

У IV/4 одржан је угледни час из српског језика „Стакларева љубав“-Гроздана Олујић. Акценат је стављен на коришћење ИКТ-а у настави.

Час је реализован уз помоћ рачунара, пројектора, таблета, интерактивне табле и дигиталних алата:

Thinglink , Learningapps, Wordwall, Genially, Canva и Youtube. Примарно наставно средство је била интерактивна табла. У уводном делу часа ученици су уз помоћ интерактивне табле решавали укрштеницу и подсетили се основних одлика бајке. Уследила је анализа непознатих речи, анализа бајке, богаћење речника, самосталан рад ученика, колективна провера и систематизација уз помоћ интерактивних  игара. На крају часа ученици су користећи таблете гласали да ли им се час допао.

Час је био динамичан, ученици су били изузетно мотивисани  и главни носиоци  свих активности.

Материјали за час https://www.thinglink.com/scene/1558512592140369923

Захваљујемо се свим посетиоцима на присуству.

Учитељица Тања Радуловић и IV/4