Угледни час ТИТ

Наставна јединица: Примена електричних апарата и уређаја у домаћинству,штедња енергије и енергетска ефикасност

Реализатори: VIII-1, Наташа Лазаревић и Тамара Стојиљковић