Обавештење за ученике другог разреда

Пошто у библиотеци школе немамо бајке Десанке Максимовић које су вам задате за лектиру, молим вас да их преузмете или прочитате у Електронској библиотеци на овом линку

https://osveljkodugosevic.edu.rs/za-ucenike-i-roditelje/biblioteka/elektronska-biblioteka/