Пројектна настава- Моја мама (Међународни дан жена)

На часовима Пројектне наставе у фебруару и марту, Актив учитеља првог разреда је реализовао пројекат „Моја мама“. Осим што су сазнали многе занимљивости везане за Међународни дан жена, ђаци су уз помоћ родитеља направили и дивне плакате.